Klikki Oy - Contact us

CEO, Jyväskylä: Jouko Pynnönen
-email: jouko@iki.fi
-PGP: key

Helsinki: Mikko Pynnönen

Advertising: ads@klikki.fi